ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Canyıldız Κατασκευή Πυθμένων, που ιδρύθηκε από τον Osman Can το 1973, κατάφερε να γίνει σήμερα μια αξιόπιστη και περιζήτητη εταιρεία στον τομέα της, προοδεύοντας χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητά της από την ίδρυση της.

Η εταιρεία μας συνέχισε να αναπτύσσεται αυξάνοντας κάθε χρόνο τη δυναμικότητά της με την τεχνική της υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Η εταιρεία μας, η οποία στοχεύει να είναι αποτελεσματική τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική αγορά για σταθερή ανάπτυξη, συνεχίζει τις προσπάθειές της να αυξήσει το εξαγωγικό δυναμικό της με αποφασιστικότητα.

Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον κλάδο συμμετέχοντας σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις και καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να πρωτοπορεί στις καινοτομίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Διασφάλιση της ποιότητας και διατήρηση των προτύπων, σχεδιασμός και κατασκευή οικονομικά αποδοτικών προϊόντων για τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.
Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης σε όλες τις εργασίες που κάνουμε για να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών με την επαγγελματική μας ομάδα

ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

Δράση με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, επιδεικνύοντας πάντα χαρακτήρα και εργασιακή ηθική σε ό,τι κάνουμε, δίνοντας προσοχή στους κανονισμούς της εταιρείας και ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μεταχείριση όλων όσων συνεργαζόμαστε και εξυπηρετούμε με σεβασμό και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας και τους πελάτες μας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ώστε να επιτύχουμε τα σωστά αποτελέσματα

ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημιουργία μόνιμων σχέσεων μεταξύ των πελατών μας και του προσωπικού μας για την καλύτερη κατανόηση και μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των αναγκών τους

ΜΑΘΗΣΗ

Προσπάθεια για τη γνώση και την ανάπτυξη του έργου μας. Η θεώρηση των προκλήσεων ως ευκαιριών μάθησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΣ

Όλες οι διαδικασίες κατασκευής συμμορφώνονται με τα πρότυπα που είναι κατάλληλα για τους τομείς που εξυπηρετούμε.

Copyright © 2021 CANYILDIZ Tüm Hakları Saklıdır.

  • Με την 50ετή εμπειρία μας και την ικανή, εξειδικευμένη ομάδα μας, κατασκευάζουμε για εσάς προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Copyright © 2023 CANYILDIZ.